Chấm dứt viết ‘LAN MAN’ một lần và mãi mãi với 10 mẹo nhỏ này

Lan man – một căn bệnh tồn tại ở bất kỳ Content Writer nào. Đó là kết quả sau nhiều giờ động não, liên tục chuyển đổi dòng suy nghĩ của bản thân thành câu từ, để rồi bài viết dài đến hơn vài nghìn từ lúc nào chả hay. Bản thân tôi khi research …

Chấm dứt viết ‘LAN MAN’ một lần và mãi mãi với 10 mẹo nhỏ này Read More »