Chính sách riêng tư

Chính sách quyền riêng tư ứng dụng Facebook

Chào mừng đến với ứng dụng của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng ngưng sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Tên và hình ảnh của bạn
  • ID Facebook của bạn
  • Email của bạn
  • Thông tin về bạn như tuổi, giới tính, quốc gia, ngôn ngữ, sở thích và tương tác với ứng dụng của chúng tôi
  • Thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, địa chỉ IP và thông tin khác liên quan đến tương tác của bạn với ứng dụng của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bao gồm:

  • Cung cấp các tính năng và nội dung của ứng dụng của chúng tôi cho bạn
  • Phân tích và cải thiện hiệu suất và chất lượng của ứng dụng của chúng tôi
  • Theo dõi và phát hiện các hoạt động gian lận hoặc không đúng đắn liên quan đến ứng dụng của chúng tôi
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba trừ khi:

Chúng tôi có sự cho phép của bạn

Chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật