Tuyển dụng

BIÊN TẬP VIÊN BÓNG ĐÁ – JUNIOR/ SENIOR

Vị trí BIÊN TẬP VIÊN BÓNG ĐÁ – Junior/ Senior (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn, mức lương khởi điểm cạnh tranh. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. …

BIÊN TẬP VIÊN BÓNG ĐÁ – JUNIOR/ SENIOR Read More »

WEB DESIGNER

Vị trí WEB DESIGNER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

WEB DESIGNER Read More »

PHP DEVELOPER

Vị trí PHP DEVELOPER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

PHP DEVELOPER Read More »

FRONT-END DEVELOPER

Vị trí FRONT-END DEVELOPER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

FRONT-END DEVELOPER Read More »

CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS)

Vị trí CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS) (Fulltime – Đà Nẵng) Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, thu nhập không giới hạn. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm …

CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS) Read More »