Huong Pham

WEB DESIGNER

Vị trí WEB DESIGNER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

WEB DESIGNER Read More »

PHP DEVELOPER

Vị trí PHP DEVELOPER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

PHP DEVELOPER Read More »

FRONT-END DEVELOPER

Vị trí FRONT-END DEVELOPER (Fulltime – Đà Nẵng)   Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, lương thưởng thâm niên. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm theo năng lực. Ngày nghỉ …

FRONT-END DEVELOPER Read More »

CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS)

Vị trí CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS) (Fulltime – Đà Nẵng) Quyền lợi khi về ngôi nhà chung GenPlus Media Cơ chế lương hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cạnh tranh, thu nhập không giới hạn. Hệ thống quản lý, vận hành, đánh giá rõ ràng; chế độ khen thưởng hàng tháng, hàng năm …

CONTENT CREATOR (TIKTOK & FACEBOOK REELS) Read More »

PHP DEVELOPER

Công ty GenPlus Media tuyển dụng vị trí: PHP DEVELOPER Số lượng: 02 Yêu cầu công việc Có nền tảng PHP tốt Làm việc tốt với WordPress Làm việc được với các API của Google, Facebook Có kiến thức về quản trị Website, hosting, VPS Đã code nhiều sản phẩm website trên nền PHP và …

PHP DEVELOPER Read More »