Tuổi 22+! Vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ ngừng trợ cấp: Liệu bạn có thấy mình trong 2 chữ CHÊNH VÊNH! 

Bài viết này không giúp bạn trở thành TỶ PHÚ TỰ THÂN trước năm 30 tuổi, cũng không dẫn lối bạn đến những thuật ngữ cao siêu của thời đại như IKIGAI, TỰ DO TÀI CHÍNH vì sự thật MÌNH- KHÔNG-LÀ-AI-CẢ. Chỉ đơn giản mình ở đây với bạn, một newbie 22+, lại là phận …

Tuổi 22+! Vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ ngừng trợ cấp: Liệu bạn có thấy mình trong 2 chữ CHÊNH VÊNH!  Read More »