Duy Song

EAT là gì? Tầm quan trọng của EAT trong SEO

Từ tháng 8 năm 2018, rất nhiều website bị sụt giảm nghiêm trọng về thứ hạng đặc biệt là các website thuộc YMYL (Your Money Your Life). Cho đến nay, EAT vẫn được nhắc đến nhiều trong các cộng đồng SEO. Nhiều người cho rằng EAT là một trong những thuật toán cốt lõi, tác …

EAT là gì? Tầm quan trọng của EAT trong SEO Read More »

DA DR TF AS – Thân tôi chỉ có một, biết theo ai bây giờ?

Google đưa ra chỉ số PR (Page Rank) là chỉ số tính độ tin tưởng cũng như xếp hạng Website trên Google nhưng đến năm 2016, Page Rank đã bị Google chính thức loại bỏ. Vì vậy, các SEOer muốn cải thiện website hoặc chọn backlink phù hợp thường lựa chọn DA, DR, TF, AS. …

DA DR TF AS – Thân tôi chỉ có một, biết theo ai bây giờ? Read More »