8+ tips chọn thumbnail để ‘tóm gọn’ ánh mắt viewers từ cái nhìn đầu tiên

Giống như việc mua hàng hóa, packaging là yếu tố đầu tiên để canh trạnh với các sản phẩm khác và khiến người mua quyết định việc có lấy nó khỏi kệ hàng hay không. Tương tự, bất cứ ai làm traffic đều biết thumbnail chính là điều quan trọng nhất để dẫn dắt người …

8+ tips chọn thumbnail để ‘tóm gọn’ ánh mắt viewers từ cái nhìn đầu tiên Read More »