GenPlus Media- Không chỉ là chốn công sở, đây còn là một gia đình.

Vẫn một khung giờ cũ, tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên, đánh thức cơ thể đang chìm đắm trong cơn ngủ say mê như thường ngày. Nhưng khác với mọi khi trước là tôi phải đấu tranh tư tưởng về việc có nên cúp học để ngủ tiếp hay không (:>) , bữa …

GenPlus Media- Không chỉ là chốn công sở, đây còn là một gia đình. Read More »