Ranking Factors - Sự thay đổi trọng số xếp hạng Google 2023

Ranking Factors – Sự thay đổi trọng số xếp hạng Google 2023

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về SEO, việc đầu tiên bạn cần quan tâm là danh sách các yếu tố ảnh hưởng đến thuật toán xếp hạng Google. Google đã công bố hơn 200 yếu tố xếp hạng – Google Ranking Factors cho Website. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là một website …

Ranking Factors – Sự thay đổi trọng số xếp hạng Google 2023 Read More »