Loan

Đừng làm việc như Con Trâu nữa! Hãy học cách nói ‘không’

Là một người hay cả nể, cứ hễ cấp trên giao việc, bất kể việc gì bạn cũng nhận, không có biết từ chối. Nhưng mà khi nhận rồi lại không biết cách giải quyết mọi việc như thế nào, cứ ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Miệng thì nhận lời, trong lòng thì …

Đừng làm việc như Con Trâu nữa! Hãy học cách nói ‘không’ Read More »